“Frodig arkitektur – dyrk dit rum”. Fernisering i YARD d. 30 september 17 – 23.30

Fremtidens arkitektur kan være sjov, sprællende, lilla, slimet og levende. Det viser udstillingen “Frodig arkitektur – dyrk dit rum”, som kan ses på Yard Gallery fra 30. september. Den tager udgangspunkt i det faktum, at en stillingtagen til social og især miljømæssig bæredygtighed for længst er blevet en livsbetingelse for moderne arkitektur.

The future architecture can be fun, squirming, purple, slimy and alive. Which can be seen on the show “exuberant architecture – growing your space” at YARD gallery from 30th September at 17:00. It is based on the fact that a position of social and especially environmental sustainability has long been a vital necessity for modern architecture.

Under Arkitekturens Dag’s tema ”Kvalitet i de almennyttige boligkvarterer” zoomer de udstillede værker ind på hvordan de offentlige rum kan omdannes til levende, delagtiggørende og endda miljøforbedrende åndehuller i byen. Udstillingen søger at bringe legen og det spekulative ind i den grønne arkitektur ved at udforske emnet fra et sted imellem forskning, installationskunst, og eksperimenterende ekspressiv arkitektur. De interaktive installationer, tegninger, digitale simuleringer og levende arkitekturmodeller giver ikke et endegyldigt svar på en grøn arkitektur, men et alsidigt og inspirerende øjebliksbillede af den kreative vej imod den.

During the theme of the Architectures Day’s “Quality in the non-profit housing estates” zooms the exhibited works into how public spaces can be transformed into vibrant, participative and even environmental improvement oases in the city. The exhibition seeks to bring the game and the speculative into the green architecture by exploring the topic from between research, installation art, experimental and expressive architecture. The interactive installations, drawings, digital simulations and vivid architectural models do not give a definitive answer to a green architecture, but a versatile and inspiring snapshot of the creative path against it.

Udstillingen er kurateret af arkitekt maa Anders Christiansen. Udstillere inkluderer (i skrivende stund): Byen Sover (DK), Filipa Valente (PT), Center for It og Arkitektur (DK), Studio Anders Christiansen (DK)

The exhibition is curated by architect maa Anders Christiansen. Exhibitors includes (in writing): The City Sleeps (U.S.), Filipa Valente (PT), Centre for IT and Architecture (CA), Studio Anders Christiansen (DK)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *